Company Logo
Alternate Text

Evaluering af Me&We projektet

Pluss Leadership har i samarbejde med Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen lavet en evalueringsrapport af Me&We projektet, som har til formål at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.

De fleste unge i Danmark har det godt. Men flere undersøgelser viser en stigning i de unges sociale mistrivsel, herunder stress, angst og ensomhed. Me&We er bygget op som et undervisningsmateriale målrettet elever på efterskoler. Materialet indeholder konkrete øvelser, aktiviteter og selvrefleksion for eleverne. Aktiviteterne skal træne elevernes ’sociale muskler’, som heldigvis er fleksible og derfor kan trænes. Men som med al anden træning kræver det en indsats, før resultaterne viser sig. For at lærere og ledelse sammen med eleverne kan arbejde med de otte temaer i Me&We, deltager de i tre workshops placeret ud over skoleåret, hvor de afprøver materialet på egen krop.

De lærere og ledere, der deltager på workshoppene, kaldes for ambassadører. De har et særligt kendskab til materialet og har ansvaret for at udbrede brugen af aktiviteter, øvelser mv. til resten af lærerstaben.

 

Læs hele evalueringsrapporten her