Company Logo
Alternate Text

Envision gets a new CEO as a part of their developing proces

Underneath you can read the danish press release about Envisions new CEO Anders Tranæs.

Pressemeddelelse: Aarhus, d. 21. september 2018

Anders Tranæs, nuværende COO, afløser 1. oktober 2018 Mona Juul, der har stået i spidsen for Envision i 11 år og gjort bureauet til et af Danmarks førende. Skiftet sker bl.a. som følge af Envisions løbende tilpasning af bureauets strategi, forretningsmodel og organisation, men er aktualiseret af, at Mona Juul har taget imod tilbuddet om at blive konservativ spidskandidat til Folketinget i Aarhus til det kommende valg. Mona Juul fortsætter som arbejdende bestyrelsesmedlem og partner i Envision og First Chair Group.

Der er allerede sket store forandringer i reklame- og mediebranchen, og det vil også være tilfældet i de kommende år. Reklamebranchens forretningsmodel og -vilkår er under konstant forandring, og derfor arbejder Envision Reklamebureau A/S løbende med at tilpasse kompetencer og organisation til markedets behov for kommunikationsløsninger. Det er i dette lys de seneste års forandringer i Envision skal ses:

- Der går en rød tråd igennem de seneste 3-4 års markante tiltag i Envision til i dag: Envision har især tidligere været kendt for forbrugerindsigt og taktisk reklameproduktion. Fremadrettet arbejder vi hårdt på at kunne omsætte vores store indsigt til stærke strategier og implementere med stor kreativitet og højere grad af diversificering, siger afgående direktør Mona Juul.

Envision har de seneste år styrket det kreative niveau bl.a. i kraft af fusion med det aarhusianske reklamebureau Marv og opkøbet i år af reklamebureauet Anew i København, hvilket allerede har givet mange konkrete resultater i form af nye kunder bl.a. Danske Spil.

Desuden har bureauet med optagelsen i First Chair Group øget de samlede kompetencer og muligheder for at kunne tilbyde mere diversificerede kommunikationsløsninger og rådgivning bl.a. indenfor digital kommunikation i samarbejde med GORM Agency og indenfor PR med Harbinger Public Relations. Endelig er Envisions medejerskab af mediebureauet Orchestra udtryk for en helt ny tilgang på medieområdet.

Den rette menneskelige og kreative profil

- Midt i denne udviklingsproces er det naturligt at spørge sig selv, om jeg fortsat er den rette til at stå i spidsen af Envision. Min konklusion er, at der skal en ny leder og kreativ strateg til – naturligvis med de rigtige menneskelige egenskaber. Anders Tranæs, som var partner og direktør i Marv og Envisions nuværende COO, er den helt naturlige efterfølger: Anders har ca. 25 års erfaring i reklamebranchen, og jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med ham i de seneste fire år. Jeg er overbevist om, at han er den person, der skal stå i spidsen for Envision og føre bureauet sikkert videre. Det vil ske i tæt samarbejde med den øvrige ledergruppe, som bl.a. omfatter kreativ direktør Jesper Herholt, økonomidirektør Anni Sørensen og kontaktdirektør Christian Kirkegaard. Og det har jeg fået bestyrelsens fulde opbakning til, siger Mona Juul.

Hun fortsætter selv i Envision som arbejdende bestyrelsesmedlem og partner med en række særlige ansvarsområder. Mona Juul vil også fortsat sidde i bestyrelsen i Anew, Orchestra samt i First Chair Group, som ejer 60% af Envision.

Politiske ambitioner

Direktørskiftet er blevet aktualiseret af, at Mona Juul er blevet tilbudt at blive konservativ spidskandidat til Folketinget i Aarhus – en udfordring hun ikke har kunne sige nej til:

- Jeg har altid været politisk interesseret, og for mig var dette en enestående chance for at udleve mine politiske ambitioner. Og når jeg har mulighed for at forene dette med en fortsat stærk tilknytning til Envision, som er mit hjertebarn, og First Chair Group, som er et super spændende projekt, kan jeg ikke forlange mere.

Om direktørskiftet i Envision siger bestyrelsesformand i Envision og First Chair Group, Jens F. Kofoed:

- Vi har stor respekt og forståelse for Monas beslutninger dels om at lade nye kræfter overtage den daglige drift i Envision dels om at forfølge sine politiske ambitioner. Det kræver både stor selverkendelse og mod. Mona vil kunne bidrage meget positivt både til det politiske liv og den politiske debat og kommer med en stor ledererfaring og indsigt om bl.a. erhvervslivet, markante holdninger og ikke mindst store menneskelige kvaliteter.

- Vi er også overbeviste om, at Anders Tranæs er den helt rigtige person til at tage over efter Mona. Han har bestyrelsens og hele First Chair Groups fulde opbakning og er meget vellidt i Envision. Vi kender ham som en yderst faglig kompetent person med fine menneskelige og ledelsesmæssige egenskaber.

- Sidst, men ikke mindst er vi også meget tilfredse med at kunne fortsætte vores fantastiske samarbejde med Mona dels i Envision og datterselskaber dels i First Chair Group.


Fakta:

Envision Reklamebureau A/S er blandt de tre største reklamebureauer målt på omsætning (ca. 160 mio. kr. i 2016-17) og i top fem målt på image.
Envision er ejet af Mona Juul (20%), Jesper Herholt (10%), Anni Sørensen (10%) samt First Chair Holding (60%).


Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Mona Juul, Envision, mobil +45 29684918
Bestyrelsesformand Jens F. Kofoed, mobil +45 20746766